รายชื่อลูกค้า Mitsubishi Generator Set

 

• งานมหาวิทยาลัยมหิดล  คณะทันตแพทย์ศาสตร์

• Sunflag

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกาะเต่า

• ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

• โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

Visitors: 108,437