การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกาะเต่า

Mitsubishi Diesel Engine ขนาด 1190 Kwm

ติดตั้งที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกาะเต่า

Visitors: 39,233